กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าตอ ม.8 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เย็นวันนี้ท้องฟ้าหลัว มีหมอกควันค่อยข้างเยอะ ไม่มีฝนตก

วันที่ 24 ก.ย. 2562 17:56:14

บ.ป่าตอ ม.8 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เย็นวันนี้ท้องฟ้าหลัว มีหมอกควันค่อยข้างเยอะ ไม่มีฝนตก

ที่มา : นายบรรจง ชูมาก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS