กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังผาชัน ม.6 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 18 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:21:00

บ.วังผาชัน ม.6 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 18 มม._ร.ต.ต. บุญเสริม สุริยะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS