กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไสใหญ่ ม.14 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรุง_สภาพอากาศวันนี้ มีฝนตกเล็กน้อยช่วงบ่าย วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 17:19:12

บ.ไสใหญ่ ม.14 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรุง_สภาพอากาศวันนี้ มีฝนตกเล็กน้อยช่วงบ่าย วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้ว
คุณสมพร เขียวบุญจันทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS