กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่ฮะเหนือ ม.5 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:40:31
 
บ.แม่ฮะเหนือ ม.5 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น ไม่มีฝน


ที่มา : นายเกษม ใจแดง
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS