กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งเงิน หมู่ 5 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี เช้านี้มีลมพัดเล็กน้อย

วันที่ 1 ต.ค. 2562 10:32:50
 
บ.ทุ่งเงิน หมู่ 5 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี เช้านี้มีลมพัดเล็กน้อย


ที่มา : นายวีระชัย โกษา
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS