กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองบวกช้าง หมู่ 13 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าครึ้ม ฝนกำลังตกในพื้นที่ แต่ไม่หนัก

วันที่ 1 ต.ค. 2562 16:55:56
 
บ.หนองบวกช้าง หมู่ 13 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าครึ้ม ฝนกำลังตกในพื้นที่ แต่ไม่หนัก


ที่มา : นายชาติ วงศ์แวะ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS