กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองขวาง ม.8 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนเริ่มตกเป็นบางพื้นที่สองชั่งโมงที่ผ่านมาแล้ว

วันที่ 1 ต.ค. 2562 17:28:01
 
บ.หนองขวาง ม.8 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนเริ่มตกเป็นบางพื้นที่สองชั่งโมงที่ผ่านมาแล้ว


ที่มา : นายชานน สุภานาม
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS