กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาคำ หมู่ 6 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศเริ่มหนาว

วันที่ 2 ต.ค. 2562 08:07:29
 
บ.นาคำ หมู่ 6 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศเริ่มหนาว


ที่มา : นายแสง แสงตรีสุ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS