กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดงป่าเปลือย ม.6 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน อากาศเริ่มเย็นๆ แล้ว

วันที่ 2 ต.ค. 2562 08:10:58
 
บ.ดงป่าเปลือย ม.6 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน อากาศเริ่มเย็นๆ แล้ว


ที่มา : นายถวิล สีจางวาง
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS