กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองฮ่าง ม.10 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น มีหมอก

วันที่ 2 ต.ค. 2562 08:24:03
 
บ.หนองฮ่าง ม.10 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น มีหมอก


ที่มา : นายบุญตัน โป่งปันต๊ะ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS