กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่โป่งหลวง หมู่ 4 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น อุณหภูมิ 22 องศา

วันที่ 2 ต.ค. 2562 08:26:42
 
บ.แม่โป่งหลวง หมู่ 4 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น อุณหภูมิ 22 องศา


ที่มา : นายมานิตย์ ธุระแสง
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS