กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พงษ์ทอง ม.5 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น อุณหภูมิ 21 องศา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:28:05
 
บ.พงษ์ทอง ม.5 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น อุณหภูมิ 21 องศา


ที่มา : น.ส.นวพร ปันจิโน
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS