กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากพาย ม.2 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี

วันที่ 2 ต.ค. 2562 08:46:46
 
บ.ปากพาย ม.2 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี


ที่มา : นายชนกพงา์ ภู่หวยกล่ำ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS