กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง_ช่วงเช้าอากาศเริ่มเย็น อุณหภูมิ 18 องศา ช่วงบ่ายแดดแรง อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 17:24:41
 
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง_ช่วงเช้าอากาศเริ่มเย็น อุณหภูมิ 18 องศา ช่วงบ่ายแดดแรง อากาศร้อน


ที่มา : นายเทวัญ จันทร์พรหม
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS