กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาไม้ไผ่ ม.7 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตกมาประมาณ 10 กว่าวันแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 09:41:08

บ.เขาไม้ไผ่ ม.7 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตกมาประมาณ 10 กว่าวันแล้ว

ที่มา : นายลือชัย เวียงคำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS