กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โรงเหล็ก ม.1 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 31 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก

วันที่ 7 ต.ค. 2562 09:20:40
 
บ.โรงเหล็ก ม.1 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 31 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก


ที่มา : นายโชคดี รัตนา
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS