กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แสงภา หมู่ 1 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น ตอนเช้ามีทะเลหมอกบนยอดดอย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 09:38:54
 
บ.แสงภา หมู่ 1 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น ตอนเช้ามีทะเลหมอกบนยอดดอย


ที่มา : นายไพจิต พรหมผาบ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS