กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยหม้าบ้า หมู่ 9 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 110 มม. เช้านี้มีแดดออก สถานการณ์ปกติ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 09:11:00
 
บ.ห้วยหม้าบ้า หมู่ 9 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 110 มม. ทำให้เกิดดินไหลเล็กน้อย บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน เช้านี้มีแดดออก สถานการณ์ปกติ


ที่มา : นายกู้แฮ วารีมานะ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS