กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แพะ หมู่ 3 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. เช้านี้อากาศเย็นๆ

วันที่ 13 ต.ค. 2562 09:13:55
 
บ.แพะ หมู่ 3 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. เช้านี้อากาศเย็นๆ


ที่มา : นายรุณ ใจปิง
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS