กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นากอก หมู่ 1 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 8 มม. เช้านี้ไม่มีฝน อากาศแจ่มใส

วันที่ 13 ต.ค. 2562 09:16:38
 
บ.นากอก หมู่ 1 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 8 มม. เช้านี้ไม่มีฝน อากาศแจ่มใส


ที่มา : นายชาญ วงศ์สุยะ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS