กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทรายงาม ม.10 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น อุณหภูมิ 19 องศา

วันที่ 14 ต.ค. 2562 08:24:26
 
บ.ทรายงาม ม.10 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น อุณหภูมิ 19 องศา


ที่มา : นายประสิทธิ์ ทองหล่อ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS