กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองบวกช้าง หมู่ 13 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าครึ้ม ฝนกำลังตกในพื้นที่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:30:57
 
บ.หนองบวกช้าง หมู่ 13 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าครึ้ม ฝนกำลังตกในพื้นที่


ที่มา : นางเกษร วันดา
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS