กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองฮ่าง ม.10 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย อากาศดี

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:32:15
 
บ.หนองฮ่าง ม.10 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย อากาศดี


ที่มา : นายบุญตัน โป่งปันต๊ะ
เครือข่า ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS