กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองขวาง ม.8 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก มีฝนตกเล็กน้อย

วันที่ 14 ต.ค. 2562 08:43:11
 
บ.หนองขวาง ม.8 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก มีฝนตกเล็กน้อย


ที่มา : นายชานน สุภานาม
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS