กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บานา ม.2 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี_เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 09:30:40

บ.บานา ม.2 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี_เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย

ที่มา : นายยุทธนา ยศศิริ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS