กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บนควร ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_วันนี้มีฝนตกเล็กน้อยสลับตกหนักต่อเนื่องเป็นช่วงๆ ตลอดทั้งวัน เย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังมีฝนตกปรอยๆ อยู่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 17:19:32

บ.บนควร ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_วันนี้มีฝนตกเล็กน้อยสลับตกหนักเป็นช่วงๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังมีฝนตกปรอยๆ อยู่


ที่มา : นางวรรณนี หลงฮัน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS