กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งไพล ม.1 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา_วันนี้มีฝนตกเล็กน้อยสลับตกหนักเป็นช่วงๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังมีฝนตกปรอยๆ อยู่

วันที่ 17 ต.ค. 2562 17:21:27

บ.ทุ่งไพล ม.1 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา_วันนี้มีฝนตกเล็กน้อยสลับตกหนักเป็นช่วงๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังมีฝนตกปรอยๆ อยู่

ที่มา : นายลินิตร ณ เขาแดง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS