กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โพธิ์ ม.4 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง_วันนี้มีฝนตกเล็กน้อยสลับตกหนักเป็นช่วงๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังมีฝนตกปรอยๆ อยู่

วันที่ 17 ต.ค. 2562

บ.โพธิ์ ม.4 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง_วันนี้มีฝนตกเล็กน้อยสลับตกหนักเป็นช่วงๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังมีฝนตกปรอยๆ อยู่

ที่มา : นางอุษา เจ๊ะอุบง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS