กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ศาลาสักกะสี ม.2 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_เย็นนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตั้งแต่ 16.30 น.

วันที่ 17 ต.ค. 2562 17:41:52

บ.ศาลาสักกะสี ม.2 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_เย็นนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตั้งแต่ 16.30 น._นางอุทุมพร เชี่ยววิทย์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS