กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โฮ่ง ม.5 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก เวลา 04.16 น. แผ่นดินไหวขนาด 2.8 บริเวณพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ไม่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นไหว

วันที่ 18 ต.ค. 2562 08:56:30

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS