กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บนควน ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานและเมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย

วันที่ 18 ต.ค. 2562 09:21:33

บ.บนควน ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานและเมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย

ที่มา : นางวรรณนี หลงฮัน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS