กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ข้างน้ำ ม.7 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น วานนนี้เมื่อเวลา 21.46 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.1 บริเวณอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประชาชนในพื้นที่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:57:10

บ.ข้างน้ำ ม.7 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น วานนนี้เมื่อเวลา 21.46 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.1 บริเวณอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประชาชนในพื้นที่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน_นายเจริญ วรรณา

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS