กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่หวาน ม.3 ต.ป่าเมียง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น วานนี้เมื่อเวลา 21.46 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.1 บริเวณ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประชาชนในพื้นที่ สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 09:00:24

บ.แม่หวาน ม.3 ต.ป่าเมียง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น วานนี้เมื่อเวลา 21.46 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.1 บริเวณ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประชาชนในพื้นที่ สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน_นายอโนทัย เทียรมงคล

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS