กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองบัว หมู่ 12 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เช้านี้มีหมอก อากาศเย็นๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:52:58
 
บ.หนองบัว หมู่ 12 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เช้านี้มีหมอก อากาศเย็นๆ


ที่มา : นายชุมพล นันตากาศ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS