กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไร่ยาว หมู่ 16 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:55:04
 
บ.ไร่ยาว หมู่ 16 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี_ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศดี ไม่มีฝน


ที่มา : นายสมพร พัฒน์คง
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS