กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แขนน ม.2 ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา เพิ่งหยุดตกเมื่อเวลา 13.00 น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 13:36:01

บ.แขนน ม.2 ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา เพิ่งหยุดตกเมื่อเวลา 13.00 น_นายบุญจบ รัตนสิทธิ์IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS