กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปลายคลองเสลา ม.9 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีแดดบางส่วน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 14:15:31


บ.ปลายคลองเสลา ม.9 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีแดดบางส่วน_นายประมวล วงศ์สวัสดิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS