กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าหัน ม.2 ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:43:06

บ.ท่าหัน ม.2 ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก_นายอนุรัตน์ ช่วยนคร

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS