กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
พิพิธภัณฑ์แร่-หิน (กรุงเทพมหานคร)


 
พิพิธภัณฑ์แร่-หิน กรุงเทพมหานคร

 

 
พิพิธภัณฑ์แร่ - หินแห่งนี้ถือเป็นแห่งแรกของไทยที่ก่อตั้งมาร่วม 100 ปี ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 รวบรวมตัวอย่างแร่และหินจำนวนมากที่สั่งซื้อจากต่างประเทศมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสศึกษาแร่และหินชนิดต่าง ๆ ในอดีต ขึ้นอยู่กับกรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา จนถึงปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมทรัพยากรธรณี มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยมาโดยตลอด
 
ชุดนิทรรศการแบ่งออกเป็น 8 โซน
 
โซนที่ 1 ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์
 
 
เพื่อเรียนรู้ความเก่าแก่ของพิพิธภัณฑ์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดของไทย พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาจัดตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ความรู้ทางด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี และเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรณี อันจะนำมาสู่การช่วยกันอนุรักษ์ต่อไป โดยมุ่งหมายให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาที่สมบูรณ์ น่าศึกษาเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่น่าสนใจที่ผู้ชมสามารถทดลองสัมผัสและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
 
โซนที่ 2 ธรณีประวัติ
 
นำเสนอตั้งแต่การกำเนิดโลกไขปริศนากำเนิดจักรวาล เข้าใจสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีสาเหตุจากส่วนเปลือกโลกแตกตัวออกเป็นแผ่นๆ และเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา และมีโมเดลจำลองให้ลองเล่นกันด้วย
 
โซนที่ 3 ทรัพยากรแร่
 

ชมความงามและสีสันอันน่าอัศจรรย์ของแร่ เรียนรู้เรื่องราวของแร่ ที่มา กระบวนการกำเนิดแร่แบบต่างๆ การแบ่งกลุ่มแร่ตามส่วนประกอบทางเคมี และคุณสมบัติทางกายภาพของแร่ ประกอบด้วยตัวอย่างแร่ของจริงจำนวนมาก โดยเริ่มตั้งแต่ทางเข้าที่ทำเป็นอุโมงค์เหมืองแร่จำลอง เดินเข้าไปก็จะได้ยินเสียงรถขนแร่ และได้เห็นการใช้ประโยชน์แร่อย่างครบถ้วน
 
ซนที่ 4 หินและน้ำบาดาล
เจาะลึกเรื่องของหิน กำเนิดหิน และวัฏจักรหิน เจาะลึกต่อเรื่องของน้ำบาดาล แหล่งน้ำใต้ดินที่สะสมตัวอยู่ในช่องว่างของชั้นดินและหิน
 
โซนที่ 5 เชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
เป็นการให้ ความรู้อย่างง่าย ๆ ว่าถ่านหินคืออะไร หินน้ำมันคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร จนถึงปิโตรเลียม ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงจากซากฟอสซิล ที่เราใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน
โซนที่ 6 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
 
 
ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจ ว่าตารางอายุทางธรณีวิทยานั้นหมายถึงอะไร สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมานานขนาดไหน โดยดูจากการทับถมตัวของชั้นหิน เพื่อหาร่องรอยของซากดึกดำบรรพ์ จนถึงยุคไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบในประเทศไทยว่ามีพันธุ์ไหนบ้าง รวมถึงซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบได้ในประเทศไทย
 
โซนที่ 7 ธรณีวิทยาประเทศไทยและธรณีพิบัติภัย
 
 
นำเสนอให้เห็นถึงวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการสำารวจ ขุดค้น ซากดึกดำบรรพ์และศึกษาทางธรณีวิทยา รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว ทางธรณีวิทยาทั่วประเทศไทย
โซนที่ 8 ธรณีวิทยาประยุกต์

 
นำเสนอถึงธรณีพิบัติภัยแบบต่าง ๆ ได้แก่ แผ่นดินยุบ ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว สึนามิ เพื่อให้รู้เท่าทันภัยพิบัติในปัจจุบัน และยังมี เครื่องจำลองสถานการณ์เล็ก ๆ ให้ได้เล่นกันด้วย

 
บริการอื่นๆ
  • บรรยายทางวิชาการ
  • แจก จำหน่ายเอกสาร ตัวอย่างแร่ - หิน
  • ให้ยืมอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ตัวอย่างแร่ - หิน รูปภาพ โปสเตอร์ และสไลด์
 
 
ารติดต่อ
 
 
 
สถานที่ตั้ง
 
 
พิพิธภัณฑ์แร่-หิน กรุงเทพมหานคร อาคารมรกต ชั้น 1 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
โทรศัพท์
 
0 2621 9644, 0 2621 9647
 
โทรสาร
 
0 2621 9651
 
พิกัด
 
13.764354 N, 100.526483 E
 
ว็บไซต์
 
 
ค่าบริการ
 
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เวลาทำการ
 
วันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.30 น.-16.30 น. หยุดทุกวันจันทร์
 
 
แผนที่เส้นทาง
 
การเดินทาง :
รถโดยสารประจำทางสาย 8,44,67,92,97,ปอ.44,ปอ.157,ปอ.509,ปอ.538
 
สถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด สถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และพญาไท
 


IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS