กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองฮ่าง ม.10 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นสบาย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:16:43
 
บ.หนองฮ่าง ม.10 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นสบาย


ที่มา : นายบุญตัน โป่งปันต๊ะ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS