กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตลาดเสาร์ ม.3 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 89 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 12:30:22

บ.ตลาดเสาร์ ม.3 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 89 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย_นางเอมอร ราชมณี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS