กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ด่านโง ม.5 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ และมีฝนตกสลับหยุดต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืน

วันที่ 14 พ.ย. 2562 07:55:38

บ.ด่านโง ม.5 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ และมีฝนตกสลับหยุดต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืน
ข้อมูลจากคุณภาณุ ภุมกา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS