กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โหล่น ม.6 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก มีลมพัดแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:25:34

บ.โหล่น ม.6 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก มีลมพัดแรง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS