กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาคำ ม.6 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:14:58

บ.นาคำ ม.6 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น นายแสง แสงตรีสุ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS