กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งดินลุ่ม ม.3 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_สภาพอากาศวันนี้เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 13:43:47

บ.ทุ่งดินลุ่ม ม.3 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
สภาพอากาศวันนี้เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน
ข้อมูลจากคุณเซียร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS