กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันติคีรี ม.1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน เมื่อเวลา 09.59 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.0 ลึก 4 กม. บริเวณ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ประชาชนในพื้นที่ไม่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 10:24:10

บ.สันติคีรี ม.1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน เมื่อเวลา 09.59 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.0 ลึก 4 กม. บริเวณ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ประชาชนในพื้นที่ไม่รับรู้ถึงแรงสั่น_นายพิสิษฐ์ ขัติกุล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS