กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางเนียง ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:32:41

บ.บางเนียง ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก_นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS