กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สวนปราง ม.5 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_สภาพอากาศวันนี้ ช่วงบ่ายมีฝนตกหนักมาก ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมมาก เวลา 18.00 น. ฝนหยุดตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 18:31:41

บ.สวนปราง ม.5 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_สภาพอากาศวันนี้ ช่วงบ่ายมีฝนตกหนักมาก ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมมาก เวลา 18.00 น. ฝนหยุดตกแล้ว
คุณจักรพงษ์

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS