กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งใน ม.5 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_สภาพอากาศวันนี้ ช่วงบ่ายมีฝนตกไม่หนักมาก ท้องฟ้าครึ้ม ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 18:40:22

บ.ทุ่งใน ม.5 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_สภาพอากาศวันนี้ ช่วงบ่ายมีฝนตกไม่หนักมาก ท้องฟ้าครึ้ม ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว
ข้อมูลจากคุณพรทิพย์ 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS