กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองชมภู ม.6 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี เย็นสบาย ช่วงเช้าวัดอุณหภูมิได้ 21 องศาเซลเซียส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 13:43:13

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS